Saris Redovisning AB tjänster bakgrundsbild

Tjänster

Det är viktigt att varje bokslut är tillförlitligt då detta samt årsredovisningen kan ligga till grund för viktiga ekonomiska beslut i ditt företag. Det kan handla om att anställa mer personal eller att utveckla ditt företag på något sätt.

Saris Redovisning AB arbetar enligt god redovisningssed vid upprättande av ett bokslut.

Från 2014-01-01 ska den som gör bokslut använda sig av K-regelverken som finns. Det kan vara svårt att veta vilket som passa just ditt företag. Detta kan jag hjälpa dig med.